Midsommar

Arrangörsschema

Föreningens pumpgrupper turas om med att arrangera midsommarevenemanget enligt schemat nedan

Grupp Fastigheter Tomt nr År
1 Persängsvägen 1-13
Persängsvägen 2-12
113–125  2021
2 Persängsvägen 14-30 126-134  2022
3 Persängsvägen 15-23
Skutviksvägen 1-9
Skutviksvägen 2-10
135-149  2023
4 Skutviksvägen 11-15
Skutviksvägen 12-16
150-155
5 Skutviksvägen 17-25
Skutviksvägen 18-24
Lermarvägen 7-9
156-166  2006
6 Lermarvägen 11-17
Lermarvägen 2-4
167-172  2007
7 Lermarvägen 19-23
Lermarvägen 6-10
173-178  2009
8 Persängsvägen 25-31
Persängsvägen 32-38
223-230  2008
9 Lermarvägen 1-5
Persängsvägen 33-39
Persängsvägen 40-46
Brusmarvägen 2-4
Rävgaddsvägen 53
Rävaddsvägen 1
3
215-222
231-238
 2008
Se foton
10 Rävgaddsvägen 3-11
Rävgaddsvägen 2-6
Uddskogsvägen 1-3
210-214
239-241
394-395
11 Uddskogsvägen 2-12
Uddskogsvägen 5-7
Uddskogsvägen 25
Uddskogsvägen 28-30
182-185
196
199-200
204-207
 2010
12 Uddskogsvägen 9-19
Uddskogsvägen 14-18
189-195
197-198
 2011
13 Uddskogsvägen  21-23
Uddskogsvägen 20-26
179-181
186-188
 2011
14 Hagängsvägen 1-5
Hagängsvägen 2-4
201-203
262-263
 2012
15 Rävgaddsvägen 8-18 242-247
16 Rävgaddsvägen 13-27
Rävgaddsvägen 20-30
248-261  2013
17 Rävgaddsvägen 29-41
Rävgaddsvägen 32-42
264-276  2014
18 Rävgaddsvägen 43-51
Rävgaddsvägen 44-52
277-285  2015
19 Brusmarvägen 5-11
Brusmarvägen 8-12
Busmarvägen 34
Brusmarvägen 43
320
332-339
 2016
20 Brusmarvägen 13-21
Brusmarvägen 14-20
321-329  2017
21 Brusmarvägen 23-43
Brusmarvägen 22-32
306-319  2018
22 Brusmarvägen 1-3
Brusmarvägen 6
Ladvägen 9-15
Ladvägen 12-18
286-296 2019
23 Ladvägen 1-7
Ladvägen 2-10
297-305 2020

Program 1965

Midsommar_på_60-talet_2midsommar2