Städområden

Styrelsen föreslår varje år en städdag på våren och en på hösten. Varje pumpgrupp förväntas planera och genomföra arbetet inom sintt respektive städområde.

Föreningen bekostar traditionsenligt korv och dricka för de som deltar i arbetet.

Bakgrund

På Håtö tomtägareförenings sommarmöte 2014 diskuterades underhållet av våra allmänningar. Tidigare har föreningen haft en officiell städdag på hösten och en på våren. Engagemanget för att göra arbeten långt ifrån den egna fastigheten var dock lågt. Mötet förordade istället att skötseln av allmänningarna ska dela upp mellan föreningens pumpgrupper. Pumpgrupperna får därigenom ett utökat uppdrag, från att ha haft hand om vatten och midsommarfirandet till att nu även ansvara för den löpande skötseln av allmänningar i deras närområde.

Städområden_förslagI figuren har på indelning gjorts i städområden efter våra pumpgrupper. Figuren är endast tänkt vara en vägledning och gränserna mellan pumpgrupperna kan ju givetvis justeras.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att själv organisera städarbetet i sin pumpgrupp och gärna utse en samordnare, som ansvarar för att leda städarbetet och hålla kontakt med föreningens förvaltare. Berätta gärna vem som har tagit på sig att samordnar arbetet i er pumpgrupp, så att tabellen nedan kan uppdateras (sänds till shl@ip.se).

I tabellen nedan anges föreningens indelning i pumpgrupper och namn på samordnare av städarbetet inom respektive pumpgrupp.

Grupp Fastigheter Tomt nr Samordnare
1 Persängsvägen 1-13
Persängsvägen 2-12
113–125
2 Persängsvägen 14-30 126-134
3 Persängsvägen 15-23
Skutviksvägen 1-9
Skutviksvägen 2-10
135-149
4 Skutviksvägen 11-15
Skutviksvägen 12-16
150-155
5 Skutviksvägen 17-25
Skutviksvägen 18-24
Lermarvägen 7-9
156-166
6 Lermarvägen 11-17
Lermarvägen 2-4
167-172
7 Lermarvägen 19-23
Lermarvägen 6-10
173-178  Dag Ingemansson
8 Persängsvägen 25-31
Persängsvägen 32-38
223-230
9 Lermarvägen 1-5
Persängsvägen 33-39
Persängsvägen 40-46
Brusmarvägen 2-4
Rävgaddsvägen 53
Rävaddsvägen 1
3
215-222
231-238
10 Rävgaddsvägen 3-11
Uddskogsvägen 1-3
210-214
394-395
11 Uddskogsvägen 2-12
Uddskogsvägen 5-7
Uddskogsvägen 25
Uddskogsvägen 28-30
182-185
196
199-200
204-207
12 Uddskogsvägen 9-19
Uddskogsvägen 14-18
189-195
197-198
 Tomas Knutsson
13 Uddskogsvägen  21-23
Uddskogsvägen 20-26
179-181
186-188
 Tomas Knutsson
14 Hagängsvägen 1-5
Hagängsvägen 2-4
201-203
262-263
15 Rävgaddsvägen 8-18 242-247
16 Rävgaddsvägen 13-27
Rävgaddsvägen 20-30
248-261
17 Rävgaddsvägen 29-41
Rävgaddsvägen 32-42
264-276
18 Rävgaddsvägen 2-6
Rävgaddsvägen 43-51
Rävgaddsvägen 44-52
239-241
277-285
19 Brusmarvägen 5-11
Brusmarvägen 8-12
Busmarvägen 34
Brusmarvägen 43
320
332-339
20 Brusmarvägen 13-21
Brusmarvägen 14-20
321-329  Janne Magnusson, Lars Modigh
21 Brusmarvägen 23-43
Brusmarvägen 22-32
306-319  Janne Magnusson, Lars Modigh
22 Brusmarvägen 1-3
Brusmarvägen 6
Ladvägen 9-15
Ladvägen 12-18
286-296
23 Ladvägen 1-7
Ladvägen 2-10
297-305