Hoppa till innehåll

Städområden

Medlemmarnas egna arbetsinsatser är av största vikt för att hålla efter sly på våra allmänningar. Föreningen har inte medel för att anlita externa entreprenörer för allt arbete som behöver göras.

För att göra städdagarna mer meningsfyllda för medlemmarna beslöts det 2014 att gå i från ordningen med en gemensam städdag för alla, där arbetet ibland gjordes långt ifrån den egna fastigheten. Den nya ordningen blev i stället att arbetet ska fördelas mellan föreningens trivselgrupper (f.d. pumpgrupper), vilka självständigt ska genomföra arbetet inom sitt respektive städområde.

Trivselgrupper

Indelningen i pumpgrupper behölls även efter det blev kommunalt vatten på Håtö. Pumpgrupperna hade fortsatt kvar uppgiften att turas om med att arrangera midsommarfirandet. De fick även år 2014 uppdraget att ta hand om skötseln av allmänningar i deras närområde. Allmänningen delades i så kallade städområden, se nedan.

För att bättre spegla pumpgruppernas verkliga uppgifter, att ansvara för midsommarfirandet och städområdet, så beslöt styrelsen 2023 att byta namn på pumpgrupper till trivselgrupper. Benämningen pumpgrupper kommer säkert leva kvar under många år, men styrelsen kommer fortsättningsvis i stället att kalla det för trivselgrupper.

Samordnare för trivselgrupperna

Styrelsen ber medlemmarna att själv organisera städarbetet i sin trivselgrupp och gärna utse en samordnare. Samordnarens uppgift är att att tillsammans med de boende planera arbetet på städområdet, bestämma gemensamma städdagar och hålla kontakt med föreningens förvaltare och de intilliggande städområdena. Samordnaren är även en viktig kontaktperson för nyinflyttade i området som också vill vara med och bidra till trivseln.

I tabellen nedan anges vilka trivselgrupperna är och vilka fastigheter som till hör dem samt namn på samordnaren av städarbetet i trivselgrupp.

Städområde/trivselgruppFastigheterSamordnareStäddag
VT 202
4
Städdag
HT 2023
1Persängsvägen 1-13
Persängsvägen 2-12
 Per Lindhall, Persängsv 7
2Persängsvägen 14-30 Camilla Saldert, Persängsvägen 1827-28/4
3Persängsvägen 15-21
Skutviksvägen 1-9
Skutviksvägen 2-10
 vakant
I samverkan med grupp 4
Klar23/9
4Skutviksvägen 11-15
Skutviksvägen 12-16
Lars Johannesson, Skutviksvägen 12
I samverkan med grupp 3
23/9
5Skutviksvägen 17-25
Skutviksvägen 18-24
Lermarvägen 7-9
 
6Lermarvägen 11-17
Lermarvägen 12-14
Cissi Johnson, Lermarvägen 17Klar21/10
7Lermarvägen 19-23
Lermarvägen 16-20
Dag Ingemansson, Lermarvägen 2023/3
8Persängsvägen 23-31
Persängsvägen 32-38
MaxGustafsson, Persängsv 25

Robert Tranefalk, “tårtbiten” mellan Ladv. och Persängsv,
9Indelad i undergrupper
9.aBrusmarvägen 2-4, Persängsvägen 46Per FribergLöpande
9.bLermarvägen 1-5Dan Leach
9.cPersängsvägen 33-39
Persängsvägen 40-44
Rävgaddsvägen 53
Rävaddsvägen 1
10Rävgaddsvägen 3-11
Uddskogsvägen 1-3
 Linus Strandell, Rävgaddsvägen 3
11Uddskogsvägen 2-12
Uddskogsvägen 5-7
Uddskogsvägen 25
Uddskogsvägen 28-30
Gunilla Andersson, Uddskogsvägen 25
I samverkan med grupp 14
20/4
kl 10.00
7/10
12Uddskogsvägen 9-19
Uddskogsvägen 14-18
Camilla Karlsson, Uddskogsvägen 1530-31/37/10
13Uddskogsvägen  21-23
Uddskogsvägen 20-26
 
14Hagängsvägen 1-5
Hagängsvägen 2-4
Peter Norlén, Hagängsvägen 5
I samverkan med grupp 11
20/47/10
15Rävgaddsvägen 8-18 Löpande
16Rävgaddsvägen 13-27
Rävgaddsvägen 20-30
Camilla o Kjell Sahlander, Rävgaddsvägen 24
17Rävgaddsvägen 29-41
Rävgaddsvägen 32-42
 
18Rävgaddsvägen 2-6
Rävgaddsvägen 43-51
Rävgaddsvägen 44-52
Bo och Helena Liling, Rävgaddsvägen 4520/414/10
19Brusmarvägen 5-11
Brusmarvägen 8-12
Busmarvägen 34
Brusmarvägen 43
Per Wingårdh Hoff, Brusmarvägen 1121/47/10
20Brusmarvägen 13-21
Brusmarvägen 14-20
Lars Modigh,
Janne Magnusson,
21/47/10
21Brusmarvägen 23-43
Brusmarvägen 22-32
Lars Modigh,
Janne Magnusson,
21/47/10
22Brusmarvägen 1-3
Brusmarvägen 6
Ladvägen 9-15
Ladvägen 12-18
 
23Ladvägen 1-7
Ladvägen 2-10
 

Saknar er grupp en samordnare? Föreslå då gärna en! Förslag mottas tacksamt av staffan.hagnell@ip.se eller 0709 999 275.

Frågor och svar

Fråga: Varför är vi indelade i städområden?

Svar: Föreningen utvärderade våra städdagar år 2014. Då framkom det att den dåvarande ordningen med arbeten långt ifrån den egna fastigheten resulterade i ett lågt engagemang. Det beslöts då att skötseln av allmänningarna skulle delas upp mellan föreningens pumpgrupper. Pumpgrupperna fick därigenom ett utökat uppdrag, från att ha haft hand om vatten och midsommarfirandet till att nu även ansvara för den löpande skötseln av allmänningar i deras närområde.

Fråga: Vilket städområde tillhör jag?

Svar: Se tabellen och kartan ovan.

Fråga: Vem samordnar arbetet i mitt städområde?

Svar: Hur väl de olika städområdena är organiserade varierar. Om du är osäker på vad som gäller i ditt städområde så fråga dina grannar eller kontakta Staffan Hagnell på mejl: staffan.hagnell@ip.se eller på telefon: 0709-999 275.

Fråga: Vilken är ambitionen för städdagen?

Syftet är att hålla en lagom nivå och fokusera på sysslor som de flesta kan vara med och utföra, så som slyrensning. Syftet med vår städdag är inte att ersätta all professionell hjälp med underhållet av allmänningarna.

Fråga: Vad gör vi av rishögarna?

Svar: Antingen kan det eldas upp eller samlas ihop och läggas i högar vid vägrenen. Om det samlas i högar vid vägrenen, så ska det läggas i längder på upp till 4 – 5 m för att underlätta transport till flisning. Rotändan ska läggas i samma riktning i högarna för att underlätta hanteringen. Löv, plastsäckar, metallföremål eller stenar får inte läggas i högarna då dessa orsakar stora skador på flismaskinen. Föreningen hanterar bortforsling av högarna.

Om rishögarna eldas ska det ske på ett säkert sätt och det åvilar den som eldar att övervaka elden. Det bör även noteras att kommunen begränsar eldningen till vissa perioder under året.

Fråga: Vem ordnar fika på städdagarna?

Svar: Att ordna fika är en viktig uppgift för den som samordnar arbetet i ett städområde. Om denna person saknas, tveka inte att själv kliva fram. Föreningen bekostar enkel förtäring till städdagarna, exempelvis korv och kaffe.

Fråga: Hur får vi ersättning för utlägg för fika och förtäring

Svar: Kvitton lämnas till föreningens kassör. Föreningen bekostar enkel förtäring till städdagarna, exempelvis korv och kaffe.

Fråga: Vad är Håtö tomtägareförenings Skogsvårdsplan?

Svar: All mark i vårt område som inte är tomter är Håtö tomtägareförenings mark. Den marken äger och förvaltar vi boende gemensamt. Styrelsen är ansvarig för att alltid ha en långsiktig (5-10 år) skogsvårdsplan för våra allmänningar. Skogsvårdsplanen ska ange policy för skogsvård och avverkning på allmänningar. Planen ska fastställas på föreningens årsmöte. Den nuvarande skogsvårdsplanen har som syfte att hålla naturen öppen, men också få till stånd en nödvändig föryngring av skog och mark med målsättning på rekreation och naturvärden, inte fibertillväxt. Här kan du läsa mer om skogsvårdsplanen.

Synpunkter och ytterligare frågor?

Styrelsen tar tacksamt emot alla funderingar och frågor på hur vi som förening fortsatt ska driva städarbetet av våra allmänningar. Hör gärna av er med era tankar till Staffan Hagnell staffan.hagnell@ip.se och/eller Arne Roloff arne.roloff@gmail.com.

Om du är osäker på vilket städområde du tillhör, vilka du ska arbeta tillsammans med eller helt enkelt är missnöjd med den nuvarande ordning, så kontakta Staffan Hagnell på mejl: staffan.hagnell@ip.se eller på telefon: 0709-999 275.

1 kommentar till “Städområden”

  1. Pingback: Hämtning av ris sker efter Valborg - Håtö

Kommentarer är stängda.