Hoppa till innehåll

Valberedningen

Anmäl intresse för förtroendeuppdrag i Håtö Tomtägarförening!

Ytterligare ett år har nu snart passerat och vi i valberedningen vill påminna samtliga medlemmar om att vi gemensamt ansvarar för Håtö Tomtägarförening.

Föreningens styrelse hanterar många olika områden som till exempel förvaltning av allmänningarna, de gemensamma bryggorna, kommunikation med medlemmar och självklart föreningens ekonomi.

Ta vara på möjligheten att delta och påverka utformningen av vår boendemiljö samt dess framtid!

Till Styrelsen söker vi kontinuerligt intresserade medlemmar, som kan och vill bidra till en mångsidig bemanning avseende ålder, kön, yrkeserfarenheter och kompetens.

Nu närmar sig föreningsstämman med sina val för kommande räkenskapsår. Valen avser bland annat, styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till de personval som ska göras vid årsstämman, vars mandat detta år löper ut.

 

DU som vill göra en insats i föreningen – ANMÄL DITT INTRESSE!

Tala om vem Du är och vad du vill och kan bidra med, så tar vi kontakt för vidare samtal! INTRESSEANMÄLAN kan lämnas till Per Wingård Hoff i valberedningen på mejl info@whprojekt.se eller tel. 0720-362769

Med vänlig hälsning
Valberedningen