Våra vägar

Varför 30 km/tim?

30km skylt hel3

Vi uppmanar alla att respektera max 30 km på våra vägar. Detta är för att inte köra sönder vägen, många går och cyklar och vägen är sommartid även ett ”lekområde”, där man övar att cyklar och för att närboende ska slippa damm.

 

 

 

 

 

 

Hjälp till att hålla efter våra vägrenar

Vägren4

För att hålla snyggt och minska kostnaden för vårt vägunderhåll ber vi alla tomtägare att ta bort sly mot angränsande vägar.