Hoppa till innehåll

Våra vägar

Ansvaret för vägarna på Håtö

Ansvarig för vägarna på Håtö är inte Håtö tomtägareförening utan Håtöområdets vägförening. Det är en en samfällighetsförening som ombesörja och bekosta väghållningen inom hela ”Håtöområdet” omfattande 487 fastigheter tillhörande olika tomtägareföreningar, samfällighetsföreningar samt även några fristående fastigheter. Läs mera på deras hemsida och delta gärna på deras årsstämma.

Vägren4

Hjälp till med att hålla efter vägrenarna!

För att hålla snyggt och minska kostnaden för Håtö tomtägareförenings vägunderhåll ber vi alla tomtägare att ta bort sly mot angränsande vägar.

Bilden intill utgör ett gott föredöme.

30km skylt hel3

Varför 30 km/tim?

Vi uppmanar alla att respektera max 30 km på våra vägar. Detta är för att inte köra sönder vägen, många går och cyklar och vägen är sommartid även ett ”lekområde”, där man övar att cyklar och för att närboende ska slippa damm.