Examensarbete om näringsläckage från Håtö

Examensarbete om näringsläckage från Håtö

Category : Uncategorized

VidarSom vi berättat tidigare har Vidar Eriksson Nykäinen arbetat med ett examensarbete om ”Näringsläckage från de kustnära fritidshusområdena Båtsviken och Håtö”. Arbetet är nu klart och har lämnats in till geologiska institutionen på Stockholms Universitet. Med anledning av det ställer vi ställt några snabba frågor till Vidar.

Kan du sammanfatta förklara vad du gjort och vad slutsatserna är? Är det något som är intressant för Håtö tomtägarföreningens medlemmar?
Vet inte hur mycket glädje ni har av mitt arbete.

Slutsatsen som möjligen kan vara intressant för tomtägarföreningen är väl att det inte går att se något näringsläckage från de enskilda avlopp som finns inom avrinningsområdet för de dike där jag tagit prover med den metoden jag valt.

Skulle möjligen gå att avgöra med en annan metod, men sannolikt är näringsläckaget från BDT-avlopp för låg. Ur ett rent miljöperspektiv är vinsten med att koppla kommunalt avlopp till Håtö således troligen liten.

Men den slutsatsen låter ju inte helt PK. Har du fått några reaktioner på den?
Mja, det är ingen banbrytande forskning direkt. SMED (Svenska MiljöEmmisionsData) har i sin nya rapport från i år minskat schablonen för näringsläckage från BDT-avlopp. Man tagit bort fosfat i tvättmedel och folk har långsamt blivit mer medvetna om vad man inte bör slå ut i slasken.

Vad som är PK är helt ovidkommande för en naturvetare!

Vad blir fortsättningen?
Geologi är ett fantastiska forskningsområde. Det är min absoluta förhoppning att det blir en uppföljning på mitt arbete och fler examensarbeten rörande de viksystem som Håtöviken ingår i. Stockholms Universitet är intresserade och jag är peppad på att co-handleda examensarbetare.