Hoppa till innehåll

Ett stort tack för höststädningen på Håtö

  • av

Styrelsen vill tacka medlemmarna för de goda insatserna under höstens städdagar på Håtö och det fina resultatet. Städningen har i år verkligen varit omfattande och rejäl. 😊

Gallringen av sly resulterade i många stora rishögar utmed våra vägar. Föreningens förvaltare, Arne Roloff har sett till att flertalet av dessa redan har forslats bort. Ytterligare högar kommer att forslas bort senare under hösten eller under våren.

I år föreslog styrelsen att varje trivselområde (= städområde/pumpgrupp) själva skulle bestämma sina egna städdagar utefter vad som bäst passade medlemmarna och områdets behov. Styrelsen uppfattar att det generellt sett har fungerat bra med att ha olika städdagar för de olika trivselgrupperna. Styrelsen önskade även att alla trivselområden skulle utse en kontaktperson, med uppgift att planera områdes skötsel, kalla områdets medlemmar till gemensamma städdagar och vid behov diskutera områdets skötsel med föreningens förvaltare. Styrelsen har dock noterat att det finns varierande traditioner i de olika trivselområdena. För några områden har det varit naturligt att samarbeta över gränserna med andra områden och ha en gemensam städdag. För andra har det varit naturligt att dela upp området i flera mindre delområden, där medlemmar har tagit sig an sina respektive närområden. På föreningens hemsida finns en uppdaterad lista över städområden och kontaktpersoner.

Styrelsen tar tacksamt emot alla funderingar och frågor på hur vi som förening fortsatt ska driva städarbetet av våra allmänningar. Hör gärna av er med era tankar till Staffan Hagnell <staffan.hagnell@ip.se> och/eller Arne Roloff <arne.roloff@gmail.com>.

 

Med önskan om en fortsatt fin höst på Håtö

Styrelsen
/genom Staffan Hagnell