Hoppa till innehåll

Bastuflottar

Regelverk för bastuflotte

Håtö tomtägareförening beslöt på årsmötet den 11 mars 2009 att godkänna en ansökan om anläggande av bastuflotte vid G-bryggan. När ytterligare ansökningar om att anlägga bastuflottar inkom under 2021, såg styrelsens över det tidigare beslutet och tog fram ett regelverk för anläggande av badflottar vid föreningens bryggor. Det nya regelverket godkändes av Styrelsen den 9 oktober 2021.

Syftet med regelverket är att säkerställa att föreningens och medlemmarnas intressen tillvaratas, att hänsyn tas till säkerhet samt att reglerna i Norrtälje kommuns detaljplanen följs.

Regelverket för angörande av en bastuflotte finns här.

Mall för ansökan

Denna mall ska användas vid ansökan om att angöra en bastuflotte vid föreningens bryggor: Mall_hyreskontrakt_bastuflotte.

Ansökan lämnas till bryggansvarig i Styrelsen.