Hoppa till innehåll

Kanoter och kanotställ

Under 2021 utredde och godkände styrelsen ett förslag för uppförande av kanotställ på föreningens mark. Ett kanotställ gör att medlemmar på ett enkelt, effektivt och ordnat sätt kan förvara kanoter, kajaker och SUP:ar på föreningens mark i nära anslutning till vatten. I samband med beslutet godkändes även ett ett regelverk för byggnation, uppförande och förvaltning av kanotställ.

Vid intresse att uppföra ett kanotställ ska ansökan göras till Styrelsen via föreningens bryggansvarig.


Regler för uppförande av kanotställ på HTFs mark, fastslagna av HTFs styrelse den 9 september 2021

Definition

 • I förslaget används begreppet kanot. Kanot skall dock ses som ett samlingsnamn för kanoter, kajaker och s k SUP:ar (stand up padel)

Byggnation

 • Byggnation:
  • Kanotstället byggs och uppförs genom frivilligt arbete av föreningens medlemmar
  • Föreningen bekostar material men inte arbetstid för byggnation.
  • Innan byggnation får påbörjas måste ett godkännande inhämtas från Styrelsen. Vidare måste eventuellt bygglov inhämtas av kommunen.
 • Utformning och placering
  • Kanotställets dimensioner bör ej överstiga h x b x d 2 m x 3 m x 2,5 m och byggs i ändamålsenligt material för att tåla väder och vind över tid. Stället får ej ha tak och bör rymma minst 6 kanoter.
  • Kanotstället placeras på ett sådant sätt att kanoter enkelt kan flyttas till vattnet.
  • Vidare placeras och utformas det på ett sådant sätt att bygget inte skymmer utsikt eller hindrar tillgång till strand /brygga och att marken enkelt kan återställas. Se bifogat förslag.
  • Placering av kanotställ skall godkännas av ansvariga ledamöter i HTFs styrelse för bryggorna och förvaltning samt berörd bryggbas om kanotstället placeras i nära anslutning till en av Föreningens bryggor.

Förvaltning

 • Ansvar
  • Kanotstället förvaltas av en kanotställsansvarig som ansvarar för underhåll över tid samt eventuell slyröjning runt kanotstället.
  • Kanotställsansvarig utses av och rapporterar på samma sätt som för Bryggbasar till Bryggansvarig ledamot i Styrelsen.
  • Som alternativ till en kanotställsansvarig kan kanotstället införlivas i en byggbas förvaltningsansvar.
  • I styrelsen är kanotställsansvaret inordnat under bryggansvarig och i ekonomiskt under bryggbudgeten.
 • Uthyrning
  • Kanotplatserna hyrs för 200 kronor per säsong till HTF:s medlemmar
  • Kanotställsansvarig undantas från en avgift (som för bryggbasar).
  • Avgiften betalas in samtidigt som medlemsavgiften och på samma sätt som för bryggplatser.

Vid eventuella frågor, kontakta Bryggansvarig i Håtö tomtägareförening

Gunnar Berg Uddskogsv. 28
070-299 72 49
Gunnar.berg@xylem.com

Här kan du ladda ner regelverk för uppförande av kanotställ.