Årets föreningsmöte hålls digitalt

Årets föreningsmöte hålls digitalt

Category : Uncategorized

Tid: Lördagen den 24 april 2021 klockan 14.00, med digital incheckning från klockan 13.30.

Plats: Mötet kommer genomföras helt digitalt via mötesplattformen Zoom. Inloggningsuppgifter sänds med e-post eller brev till föreningens medlemmar.

På grund av den situation som råder till följd av pandemin kan inte årets årsmöte genomföras på vanligt sätt. Styrelsen valde att skjuta fram årsmötet så långt som stadgarna medger i förhoppning om att kunna anordna ett fysiskt möte utomhus men vi inser nu att det inte kommer vara möjligt. Styrelsen har därför beslutat att genomföra mötet helt digitalt.

För att allt ska fungera bra ber vi er att noggrant ta del av agendan, möteshandlingarna och instruktionerna för det digitala mötet.

Läs vidare om