Hoppa till innehåll

Håtö tomtägareförening

I Roslagens famn på den blommande ö, ja där ligger Håtö. Det är en av Roslagens pärlor, med den artrika flora som är så specifik för Roslagen. Håtö är egentligen ingen ö, utan fastland med kustområden ut mot Furusund samt flera mindre öar som tillhörde Håtös domäner. Håtö ligger mellan Norrtälje och Kapellskär. Kommer man landvägen från Norrtälje är det avfarten efter Spillersboda. I dag finns 7 st tomtföreningar inom Håtö,
där Håtö tomtägareförening är den största med 230 st fastigheter.

Här kan ni läsa om Håtö tomtägareförenings:

Föreningens adress är:

 Håtö tomtägareförening
 org.nr. 802001-5130
 C/O Birgitta Markén Modigh
 Skallgångsbacken 22
 163 54 SPÅNGA